Door AI gegenereerd digitaal slaapverhaal van HEMA: Vergelijkbaar met Prentenboeken?

De nieuwste kinderpyjama’s van HEMA bieden een bijzondere toevoeging: een gepersonaliseerd slaapverhaal gecreëerd door AI. Om dit digitale verhaal te ontgrendelen, scannen klanten de QR-code, beantwoorden drie persoonlijke vragen en ontvangen vervolgens een kort, door AI gegenereerd verhaal. Hoewel het geen illustraties bevat, hoopt HEMA dat deze initiatieven ouders en kinderen zullen aanmoedigen om het gekoesterde ritueel van voorlezen voor het slapengaan te omarmen, met de nadruk op de persoonlijke benadering die AI toevoegt.

Volgens pedagoog Marijke Bos van Stichting Lezen heeft voorlezen voor het slapengaan aanzienlijke voordelen. Naast het plezier dat het met zich meebrengt, ondersteunt deze praktijk de taalontwikkeling en dient het als waardevolle voorbereiding op formeel lezen. Hoewel een gepersonaliseerd AI-verhaal zeker niet dezelfde verrijkingen biedt als de rijk geïllustreerde papieren prentenboeken, ziet HEMA het als een leuke extra, met als voornaamste doel het bedtijd-ritueel voor kinderen te verbeteren.


AI-Generated Digital Bedtime Story by HEMA: Comparable to Picture Books?

HEMA’s latest children’s pajamas offer a unique addition—a personalized bedtime story created by AI. To unlock this digital tale, customers scan a QR code, answer three questions, and receive a short, AI-generated story. While lacking illustrations, HEMA hopes this initiative will encourage parents and children to embrace the cherished ritual of bedtime stories, emphasizing the personal touch added by AI.

Reading aloud before bedtime holds significant benefits, according to pedagogue Marijke Bos of the Dutch Reading Foundation (Stichting Lezen). Beyond the joy it brings, this practice supports language development and serves as valuable preparation for formal reading. While a personalized AI story may lack the diverse exposure provided by traditional picture books, HEMA sees it as a complementary extra, aiming to enhance the overall bedtime routine for children.

➡️ https://boekst.art/door-ai-gemaakt-digitaal-slaapverhaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *